online Masterclass: udviklingsvejen efter dit "clean" vendepunkt

online Masterclass: udviklingsvejen efter dit "clean" vendepunkt

ET LIV I FRIHED

❤️ Har du haft et afhængighedsproblem og en stabil "clean"/"ædru" platform i en sammenhængende længere periode?
❤️ Vil du gøre alt, hvad der står i din magt, for at forebygge et tilbagefald?
❤️ Ønsker du dig et unikt og spændende balanceret liv i frihed?

Så er udviklingsforløbet sikkert for dig. Forløbet er for mennesker, som har lyst til at arbejde med at få nye og dybere indsigter i sig selv, som gerne vil have et mere stabilt livsfundament og som ønsker større modstandskraft og retning i livet.

FORMÅL

✧ At sikre at deltagerne styrker deres "clean" fundament yderligere og dermed forebygger chancen for at at vælge et tilbagefald.
✧  At deltagerne får større selvindsigt og mulighed for at arbejde mere i dybden med sig selv i et trygt gruppeterapeutisk miljø.
✧  At deltagerne får realiseret deres største ønske med forløbet.

KRAV DELTAGERE

Det er ikke en forudsætning at du har været i et døgnbehandlingsforløb, blot at du er ærlig, vil være åben overfor input og er villig til at arbejde med dig selv også i en mindre lukket gruppe. Forløbet kræver engagement og en selvstændig indsats, og at du har lyst til at arbejde med dig selv og dine erfaringer og er villig til også at gøre det i en mindre gruppe (8 - max. 12 personer). 

INDHOLD

Det vil være en vekselvirkning mellem facilitatorens input, dine egne erfaringer og fokusopgaver imellem møderne (denne mødeform er afprøvet under den politiske Coronoa nedlukning med fine resultater og tilbagemeldinger
✧ Indledende individuel afklarende forsamtale – max. 1 time (online eller ved fysisk fremmøde)
✧ 6 online møder  á 2 timer, hver anden uge  - I alt 12 timer.
✧ Løbende follow up - pr. mail/tlf. - max. 2 timer i alt/pers.

TID OG STED

Online – via Zoom platformen. Forventet start: torsdag d. 25. januar 2024, når mindst 5 personer er tilmeldt.
Herefter mødes vi online hver 2. torsdag kl. 19:00 - 21:00 (kort pause er indlagt)
Der vil være mulighed for at forlænge forløbet, efter aftale.

PRIS

Kr. 1.800,- – svarende til et 3 mdr's forløb.
Betalingsbetingelser, afbudsbetingelser o.a. - tjek her.