Misbrugsterapi

Misbrugsterapi

Er terapi udviklet specifikt til mennesker, som er påvirket af en ikke-ønsket vanestyret misbrugende adfærd og konsekvenserne af tilhørende handlinger. Det er for mennesker, som er villige og klar til at gøre noget ved problemet, igennem et krævende individuelt og/eller gruppeterapeutisk forløb.

Jeg tilbyder Misbrugsterapi til

> Terapeuter og andre fagpersoner indenfor det såkaldte misbrugsområde, i form af supervision og en 1 årig efteruddannelse.
> Pårørende – både børn og voksne, i form af individuelle og gruppeterapeutiske forløb.
> Enkeltpersoner og grupper, som har et erkendt og behandlet misbrugs-/afhængighedsproblem.

Mennesker, som er kommet i et afhængighedsforhold

- til stemningsændrende stimulanser og/eller aktiviteter har brug for hjælp.
Når et menneske ikke længere føler at det er muligt at håndtere sig selv og selve livet: oplevelserne, tankerne og følelserne uden at gribbe til stemningsændrende tiltag og stimulanser, så taler vi om en tilstand, hvor mennesket er ude af balance: er i en sygdomstilstand.
Det er en tilstand, som kan få alvorstunge konsekvenser for den enkelte, for familien og for samfundet – på flere planer. F.eks. ses det gang på gang, hvordan tilstanden har store konsekvenser: helbredsmæssigt, økonomisk, arbejdsmæssigt og socialt – både kortsigtede og langsigtede.

Jeg arbejder med misbrug på en hjertelig, anerkendende og ressourceorienteret måde – og er fastholdende og konsekvenspædagogisk. Jeg benytter alle gængse evidens-baserede værktøjer, NADA øreakupunktur, klangterapi. Jeg benytter mig af mange forskelligeartede terapeutiske tilgange – arbejder kreativt, helhedsorienteret og med Jeg-styrkende metoder.

Henvisning til døgnbehandling:

Jeg arbejder gerne sammen med parter, som tager sig af mennesker med et afhængighedsproblem, på en menneskeværdig måde. Hvis jeg vurderer at afhængighedsproblemet er så stort, at det bedst håndteres igennem et døgnbehandlingsforløb med misbrugsspecialister; hvor der bl.a. indgår et læge- og sundhedsfagligt kontrolleret medicinsk ned- og udtrapningsforløb, da henviser jeg selvfølgelig hertil.

Det kan være voldsomme afhængighedsmønstre relateret til f.eks.:

⇒ sex-, porno- og kærlighedsafhængighed
⇒ købemani/shopaholic
⇒ ludomani/spil
⇒ alkoholafhængighed
⇒ medicinafhængighed
⇒ kokainafhængighed
⇒ hashafhængighed
- eller en kombination af disse, hvor det vurderes at være behandlingskrævende og nødvendigt med en døgnindlæggelse for at få stoppet de destruktive mønstre først.