HjerteDialog

HjerteDialog screenshot

HjerteDialog – nogle strøtanker

Hjertedialog kan læres af alle, som ønsker at lære det!

Hjertedialog er en bevidst dialog med hjertet og med andre hjerter.
Hjertedialog er en vekselvirkning mellem det ydre og det indre.
Hjertedialog er det tavse sprog – en lytten til vort hjertes sagte visken.
Hjertedialog er sjælens tavse sprog – det autentiske, som vi ved er sandt.
Hjertedialog er at lytte med hjertet til andres hjerter – og høre hvad der bliver sagt.
Hjertedialog er muligheden for at lære at adskille det sande fra det usande.
Hjertedialog er en lyttende og undersøgende måde at være i dialog med andre.
Hjertedialog er konfliktnedtrappende og en ikke voldelig kommunikationsmåde.
Hjertedialog er en bevidst måde at være i dialog med andre.
Hjertedialog formår at holde det talende, lyttende og afklarende adskilt – i sin grundform.

Historien om Hjertedialog

HjerteDialog er et koncept, som har taget form over en menneskealder – igennem studier og specielt menneskemøder;
♥ smukke unikke kærlighedsmøder
♥ ligeværdige udviklende dialoger
♥ glædesfyldte samtaler
♥ nedgørede, ekskluderende og svigefuld omtale
♥ følelser af svig, svigt og skuffelser i kølvandet på egocentreret kommunikation
♥ voldelige, nedladende og krænkende kommunikation
♥ manipulerende og sandhedsforvrængende formidling.
– samt mødet med Dale Carnegie, Marshal Rosenberg's IVK og non-violent communication, Goethanistisk samtalekunst, socialhygiejnisk kommunikation og Sokratisk dialog har alle påvirket dannelsen af HjerteDialog konceptet.

"Vi såren igennem vores relationer – vi heles også igennem relationer!"