Terapi & heling

HjerteDialog Terapi

I HjerteDialog Terapi er der fokus på dig: det hele menneske, bestående af ånd, sjæl og krop. Jeg benytter mig af al min erfaring, viden og alle relevante terapeutiske værktøjer og pædagogiske metoder jeg kender.

Jeg tilbyder:

Individuel terapi
Parterapi
Familieterapi
Gruppeterapeutiske forløb.

Herudover som noget helt specielt:

♥ Misbrugsterapi
Klangterapi

Når jeg arbejder terapeutisk

♥ forholder jeg mig undrende
♥ Jeg undersøger sammen med dig dine unikke kropslige oplevelser, følelser og tanker
♥ Jeg arbejder biografisk så mennesket bag føler sig set, hørt, tryg og elsket som et helt menneske
♥ Jeg undersøger sammen med dig din biografi, og hjælper dig derigennem med at frigøre og hele traumer, sår og blokeringer
♥ Jeg har fokus på kroppens energetiske blokeringer, fordi kroppen husker alt og har sit eget tavse sprog
♥ Jeg sanser, lytter, støtter og opmuntrer, hvor det er svært – og har en anerkendende tilgang
♥ Jeg ser dig som det hele menneske du er
♥ Jeg sanser dine længsler og smerter og støtter dig på din helende vandring
♥ Jeg vil være tilstede for dig helhjertet, så du kan genfinde tillid og mod til at give slip på "det gamle" og det nye kan indfinde sig.

Jeg har beskrevet min terapeutiske tilgang igennem et digt, du kan læse her!

Min tilgang i HjerteDialog Terapi er relationel, integrativ, eksistentialistisk, kropsterapeutisk og åndsorienteret.

HjerteDialog terapien kan foregå i klinikfællesskabet i Viborg, i klinikken i Aarhus, i naturen, online eller på virksomheder efter aftale.

Klinik

LuciaCare olie HjerteKraft klinikken Livstraet HjerteKraft Klinikken LuciaCare HjerteKraft klinikken Maria HjerteKraft klinik Reolvaeggen HjerteKraft klinik