Reg. Psykoterapeut

Registreret Psykoterapeut

Jeg er godkendt af FaDP – Foreningen af danske psykoterapeuter, som Reg. Psykoterapeut – og sikrer igennem kontinuerlig videreuddannelse, supervision, egenterapi m.v. at fastholde min registrering. FaDP er den eneste brancheforening for psykoterapeuter i Danmark, som kan godkende og registrere færdiguddannede psykoterapeuter i henhold til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Psykoterapeuter, der er medlem af brancheforeningen FaDP er endvidere godkendt af EAP – European Association for Psycotheraphy. EAP repræsenterer 128 organisationer (31 nationale paraplyforeninger og 17 europæiske psykoterapeutiske sammenslutninger) fra 41 europæiske lande og dermed mere end 120.000 psykoterapeuter. EAP sikrer høje videnskabeligt baserede uddannelses-standarder, og står for en fri og uafhængig praksis for psykoterapi.

Min faglige forpligtelse og overvejelser

Jeg ser det som en grundlæggende forudsætning for mit virke som Reg. Psykoterapeut at overholde FaDP’s etiske regler. Det er til gavn for mine klienter og for mig som terapeut. Det skaber gennemsigtighed og underbygger en god og forsvarlig behandling af klienter. Nuværende og kommende klienter skal føle sig trygge i min klinik. Det er tydeligt og gennemskueligt hvad min rolle er, og hvad mine klienter giver deres samtykke til.

Foreningen af Danske Psykoterapeuter’s etiske regelsæt, gælder for mig og andre psykoterapeuter, der er medlem af FaDP - se FaDP's etiske regler og klagevejledning her! D.v.s. en klient kan indgive en klage, som omhandler psykoterapeutens virke og manglende overholdelse af det etiske regelsæt. Det forudsætter at en klage først er stillet direkte til psykoterapeuten. Hvis klienten ikke oplever dette har været frugtbart, da er næste led at få behandlet klagen via FaDP’s etiske råd. Dette råd har til formål at forholde sig til indgivne klager og vurdere etiske forhold i forbindelse med den psykoterapeutiske branche.

Jeg har tidligere selv været engageret som medlem af etisk råd i FaDP, og min interesse for etiske dilemmaer og moralske dyder rækker udover mit psykoterapeutiske virke – og har gjort det i mange år. Som uddannet og Reg. Psykoterapeut lever jeg selvfølgelig op til gældende etiske brancheregler. Det er også din garanti for at du altid får et forløb, hvor min tavshedspligt og andre gældende retningslinjer bliver overholdt.

FaDP RAB logo PR