Arrangementer

HjerteDialog aktiviteter og ydelser

"Nye tider - kræver nye indsigter - som medfører nye handlinger".

Jeg giver individuel krops- og psykoterapi, parterapi, gruppeterapeutiske forløb og supervision.
Herudover designer og gennemfører jeg gerne foredrag og terapeutiske og specialpædagogiske forløb for kommuner, institutioner, socialøkonomiske foreninger og andre organisationer. Nedenfor ser du foreløbige "åbne" og planlagte arrangementer: 

online Masterclass: udviklingsvejen efter dit "clean" vendepunkt

3 mdr's online gruppeterapeutisk forløb i tilbagefaldsforebyggelse og det nye gode liv efter vendepunktet.

Hjertedialog fra hjerte til hjerte - med hjertet

3-dags workshop i Viborg. Vi vil arbejde med hjertedialog: anerkendende konfliktnedtrappende kommunikation, sunde relationelle mønstre, kærlighedsrelationer og hvordan vi bedst kan nære disse igennem Hjertedialog.

Det relationelle drama og de fire temperamenter

3-dags workshop i Viborg. Vi vil se på, hvordan de fire menneskelige grundtyper påvirker relationelle mønstre, opfattelsen af en kærlighedsrelation og arbejdet med denne.

Medafhængighed: forbandelse eller forvandling?

4 mdr's terapeutisk kursusforløb i Viborg. Du vil lære, hvordan du kan håndtere medafhængighed dit liv – og på en ressourceorienteret måde.

At finde sig selv og Delpersonlighedshjulet
Workshop

At finde sig selv og Delpersonlighedshjulet

26 jan 2024 17:00

3-dags legende, dynamisk og autentisk workshop i Viborg – med fokus på: Hvem er jeg – og hvem er jeg ikke?

Biografi- og erindringsweekend
Workshop

Biografi- og erindringsweekend

2 feb 2024 09:00

3 dags biografi- og erindringsweekend i Aarhus. Du vil lære at skrive din livshistorie og erindringer – og mulighed for nye indsigter i dig og dit livsforløb.