Fortroligheds- & Persondatapolitik

FORTROLIGHEDS- & PERSONDATAPOLITIK

(ajourført 10.10.2023, kth)

HVILKE DATA BENYTTER JEG, OG HVORDAN BRUGER JEG DEM?

1. Introduktion

Denne fortrolighedspolitik/personadatapolitik omhandler hvordan jeg som Reg. Psykoterapeut specialpædagog og indehaver af virksomheden:
HjerteDialog v. Knud Thorbjørn Hansen (cvr. 16697796)
bruger og beskytter personlige informationer, som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med samtaler, terapi, kursusforløb, workshops, via mail, brev, telefon eller via formularer på min hjemmeside hjertedialog.dk
Alle personlige informationer, som du afgiver til mig, vil kun blive brugt i henhold til denne fortrolighedspolitik.

2. Accept

Når du påbegynder et forløb hos mig, enten som klient i terapiforløb, forløb på kurser eller gruppeforløb, accepterer du også de betingelser, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring. 
Udover denne Fortrolighedserklæring, vil du som klient i forløb eller gruppeterapeutisk forløb modtage en Samtykkeerklæring, som du bliver bedt om at skrive under på, i forbindelse med behandling af de oplysninger, jeg kommer i besiddelse af om og fra dig.
Når du skriver dig op til mit nyhedsbrev, accepterer du samtidig, at jeg opbevarer de oplysninger, du giver mig i den forbindelse. 

3. Indsamling af data

Når du henvender dig første gang i forbindelse med terapi, gruppeterapi, kursus eller workshop, kommer jeg i besiddelse af dit navn, telefonnummer og eventuelle personlige oplysninger, som du giver mig i telefonen eller på mail. 
Disse oplysninger danner grundlag for senere journalføring, som beskrevet herunder.
Desuden bruges dine grundlæggende oplysninger som navn, telefonnummer og adresse i forbindelse med mit Regnskabssystem.
I forbindelse med et forløb hos mig, fører jeg journal over de temaer, problematikker, udfordringer m.v., som kommer frem undervejs.
Derudover vil jeg føre journal over mine egne observationer, som jeg finder nyttige til eventuelt senere inddragelse.
Når du skriver dig op til mit nyhedsbrev, bliver dine oplysninger som navn og e-mail gemt i mit system.
Alle informationer i punkt 3.a og 3.c behandles fortroligt og er kun tilgængelige for mig. 
Jeg deltager i løbende supervision, og mine journaloptegnelser, observationer og oplysninger om dig, kan blive inddraget og drøftet i supervision, så jeg på bedst mulig måde kan støtte dig videre i dine processer. Supervisionen foregår selvfølgelig i fortrolighed og dit navn og identitet vil blive udeladt (anonymiseret).
Alle data opbevares i mit IT-system og hos tredjepartstjenester (se pkt.3), der er sikret optimalt og selvfølgelig beskyttet med password.

4. Tredjepartstjenester

Jeg benytter enkelte tredjepartstjenester i forhold til behandling af de oplysninger, jeg opbevarer om dig. 
Alle personlige informationer, som videregives til tredjepartstjenester, vil blive opbevaret i overensstemmelse med disse tredjeparters fortrolighedspolitik. 
Du kan se en oversigt over mine samarbejdspartnere/tredjepartstjenester, og et link til deres betingelser og fortrolighedspolitik på min hjemmeside.

5. Sikkerhed

Jeg tager din sikkerhed meget alvorligt. Alle brugerinformationer opbevares i databaser, som er sikret af en bred vifte af kontrollerede branchestandarder. Der er dog ingen virksomhed, heller ikke min, som kan eliminere enhver form for sikkerhedsrisici i forbindelse med transmissioner af personlige informationer via online transaktioner, og disse sker derfor på brugerens eget ansvar.

6. Cookies

En cookie er en lille fil, som beder om tilladelse til at placere sig på din computers harddisk. De fleste browsere tillader cookies som en standardindstilling. Cookies tillader webapplikationer at svare dig som individ ved at genkende dine indstillinger - både brugerdefineret og lokalt defineret.
En cookie giver ikke adgang til din computer, eller til andre personoplysninger, udover de data, som du selv måtte vælge at dele med os.
Når du besøger min hjemmeside, får du mulighed for at til- eller fravælge cookies.

6. Kontrol af dine personlige oplysninger

a. Opdatering af dine personlige oplysninger
Du kan til enhver tid skrive til mig på min e-mail (se pkt. 8) for at sikre, at jeg har de korrekte data liggende om dig. Hvis og når vi bliver opmærksom på, at der er ændringer i dine oplysninger, retter jeg disse til hurtigst muligt.
b. Sletning og eventuel videregivelse af informationer
De data, der er nødvendige i forhold til mit økonomisystem, opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år. Herefter vil de blive slettet.
Alle øvrige data opbevares i 1 år efter, at du har afsluttet et forløb hos mig. Begrundelsen for dette er, at bevare muligheden for at støtte din videre udvikling, hvis du skulle vælge at fortsætte dit forløb inden for det tidsrum. 
Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 1 år efter afsluttet forløb, kan du skrive til mig på min e-mail (se pkt. 8) herefter vil de blive slettet hurtigst muligt.

7. Tilbagekald af samtykke

Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det bliver os pålagt i henhold til lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse.
Såfremt jeg videregiver information omkring dig til tredjeparter udover ovenstående vil jeg meddele dig dette.
I tilfælde af at du har givet mig dit samtykke til dataudveksling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende min fortrolighedspolitik er du velkommen til at kontakte mig på kth@hjertedialog.dk
Postadressen er: HjerteDialog v. Knud Thorbjørn Hansen, St. Sankt Hans Gade 8B, 1.sal - 8800 Viborg

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg har indsamlet, og som jeg opbevarer og behandler om dig. Ønsker du det oplyst, så kontakt mig via e-mail (se pkt. 8).
Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
Ønsker du at klage over behandling af dine personoplysninger kan det selvfølgelig altid ske direkte til mig (se pkt. 8) og du også altid henvende dig til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K
tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk