Gruppeterapi

HjerteDialog gruppeterapi

Et gruppeterapeutisk forløb kan noget ganske særligt og er noget ganske unikt.

Jeg er en erfaren gruppefacilitator, og formår at skabe et miljø, hvor alle føler de kan "åbne op" og alle vil bidrage i og til et trygt og tillidsfuldt miljø. Miljøet gør at alle tør være ærlig og fortælle om det, der er rigtig svært. 
Gruppeterapi er et gruppeforløb, hvor vi arbejder med et fælles tema og individuelle fokus - i et trygt og tillidsskabende miljø.
Den enkelte person i gruppen får mulighed for at arbejde med sig selv og sine udfordringer i et anerkendende, ressourceorienteret og ligeværdigt miljø sammen med andre.
Dette at den enkelte deltager kan få sine problemer belyst i sådant miljø, hvor denne oplever sig set, hørt og holdt af, har en stor terapeutisk virkning og gør en stor forskel for det enkelte menneske i gruppen.
Der er tilpas meget forskning, som understøtter vores erfaring: Gruppeterapi virker for de fleste mennesker og kan være særdeles virkningsfuldt.

Gruppeterapeutiske forløb

I HjerteDialog består et gruppeterapeutiske forløb af max. 12 personer - ofte færre, det vurderes fra gang til gang.
Rammerne for forløbet er klart defineret (fælles mål, ansvar og værdier).
Tidligere gruppeterapeutiske forløb har strukket sig over 5 gange á 2 timer hver anden uge, 12 mdr. hver uge eller et intenst gruppeterapeutisk forløb over en hel weekend.
Et gruppeforløb kan være fysisk tilstedeværelse, kan ske via en online virtuel platform - eller være en kombination af disse.
Dialog processer er omsorgsfulde og anerkendende. Der er kun en, som taler - når en taler, lytter alle andre. Kun oprigtige afklarende spørgsmål bliver stillet til den talende fra hjertet af.
I HjerteDialog benytter vi gruppeterapi med stor fordel, specielt i misbrugsterapi og som supplement til et individuelt terapeutisk forløb.
Gruppeterapien bliver faciliteret af en veluddannet terapeut, som ofte kommer med et relevant oplæg, giver passende input og øvelser, og som selvfølgelig sørger for at alle bliver medinddraget.

Generelt om gruppeforløb og mennesker

Vi såres igennem relationer, men vi heles også igennem disse. Mennesket er et socialt væsen, men er også egocentreret - og den måde vi ser os selv på er påvirket af vores omgivelser, og dermed hvordan andre reagerer på os. Vores fortælling om os selv vil blive påvirket, når vi deler den. Vi vil igennem spejlninger og feedback fra andre i gruppen få en unik mulighed for at blive bevidstgjort om "blind spots" og ting, som er skjult for en selv. Det kan føre til nye indsigter og dermed nye handlinger.
Andres fortællinger kan få stor indflydelse på andres liv, særligt hvis den personer, som deler ligner en på et eller flere områder. I gruppeforløb samler vi mennesker med fælles udfordringer, interesse- eller fokusområder.
F.eks. oplever mange med et misbrug lige netop det unikke anerkendende ligeværdige fællesskab i velfungerende AA/NA grupper. I et sådant fællesskab med andre, som også har oplevet det mørkeste mørke, ensomheden, isolationen, skammen og skyldfølelsen over de misbrugsrelaterede handlinger - her kan den enkelte føle sig elsket som den han/hun er, føle sig set, føle sig hørt og føle sig holdt, når livet engang imellem er rigtig svært.
F.eks. kæmper mange med ens problemer: Ensomhed, social isolation, følelser af magtesløshed, betydningsløshed, oplevelser af manglende medindflydelse og mulighed for at kunne se sig selv som en del af det nuværende samfund. De søger noget, som de ikke ved, hvor de kan søge efter det henne.
Det er meget normalt for mange mennesker med en dysfunktionel opvækst at have fået den overbevisning, at der kun er en person denne kan regne med - og det er sig selv, og at det i hvertfald er utrygt at være og åbne op i grupper! Derfor kan det også føre til den overbevisning at de må klare egne problemer på egen hånd. Det kan lige netop være den dårligste løsning på sigt, fordi gamle problemer kræver at blive løst på nye måder.

Derfor kan deltagelse i et gruppeforløb være utroligt befriende for et sådant menneske - både fordi det bliver bekræftet i at det ikke er alene, at andre har ligende problemer, men måske også opdage at problemer kan tackles på mange forskellige måder - og ikke kun på en måde. Ligeværdig erfaringsudveksling er en væsentlig del af et gruppeterapeutisk forløb.
På det tidspunkt en deltager i et forløb deler noget personligt fra eget liv, når vedkommende føler dig klar og tryg i gruppen (narrativ terapi), så kan det være en stor skelsættende begivenhed at dette menneske får gruppens autentiske reaktion på det sagte.
Gruppens deltagere føler ofte at de har oplevet det samme, nogle kan tilslutte sig tanker en anden har gjort sig, nogle har måske prøvet noget, der virkede godt i en situation en står midt i. Deltagerne får ofte en oplevelse af at være en betydningsfuld del af en gruppe, føler sig anerkendt igennem det gruppens medlemmer fortæller.