Mission, vision & værdier

Dove
HjerteDialogs Mission:

Igennem Hjertedialog vække og sprede tro, kærlighed og håb.

Vision:

Etablering af et åndsvidenskabeligt funderet, bæredygtigt og terapeutisk udviklingscenter, med en kreds af støttepersoner omkring.

Værdier:

❀ At virke terapeutisk helende
❀ At være autentisk og direkte
❀ At have en anerkendende, konfliktnedtrappende tilgang
❀ At handle ærligt, ydmygt & i taknemmelighed
❀ At arbejde kreativt, legende og pædagogisk medinddragende
❀ At være undrende, undersøgende og altid ressource- og udviklingsorienteret.

Målsætning:

Mission og vision vil blive realiseret igennem følgende ydelser:
⇒ Terapeutiske og specialpædagogiske indsatster, supervision og forløb (individuel terapi, parterapi og gruppeforløb)
⇒ Undervisning, foredrag og udvikling/gennemførelse af kurser, seminarer og workshops, samt
⇒ Salg af sundhedsskabende produkter og andre tiltag.

Alle aktiviteter sker i nært samarbejde med andre relevante samarbejdsparter og skal bidrage til hjertedialog, at mennesket kommer i centrum, bliver mere ressilent/modstandsdygtig og fyldt med Hjertekraft og "masimba" – den kraft, som overvinder alt:
❤️ Biografisk indsigt, forståelse og bevidst lederskab og retning i eget frie og vågne liv
❤️ Heling af tidligere sår/traumer/livskriser – så nye livsændringer kan favnes.
❤️ Mere harmonisk håndtering af relationelle udfordringer og livet.

A healthy social life is found only when,
in the mirror of each soul,
A healthy social life is found only when,
in the mirror of each soul,
the whole community finds its reflection,
and when, in the whole community,
the virtue of each one is living.
Dr. Rudolf Steiner