Klang- & lydterapi

Klangterapi introduktion

Klangterapi, lydterapi og klangmassage er moderne behandlingsformer – og kilde til velvære, afspænding og heling.
Inspirationen er hentet fra en ældgammel afprøvet og unik helbredelsesmetode benyttet i tusinder af år, bl.a. af Tibetanske munke, og er bekræftet yderst virkningsfuld af nyere forskning.

Nordlyscertificeret Peter Hess klangterapeut

Klangterapi og klangmassage – forskelle

Der er mange måder at arbejde med klang. F.eks. kan de håndlavede og præcist udformede klangskåle placeres direkte på kroppen. Efter anslag af klangskålen med en køle starter skålen at vibrere (“synge”) og disse milde svingninger breder sig i klientens krop og opleves af de fleste som blide masserende vibrationer og lydbølger – deraf ordet klang-massage.

Jeg har ofte oplevet hvordan en klangsession forløste gamle indkapslede traumer i en klients krop, som det endnu ikke havde været muligt at få forløst. 
Jeg oplever klangmassage som en dybt afspændende blid og effektiv behandlingsmetode. Den har erfaringsmæssigt både indre og ydre kropslige virkninger, hvor stress, spændinger og andre ubalancer “giver slip”.
Mange oplever at deres krop kommer "in tune" igen, at de opnår større velvære, afbalancering, et bedre energiflow og energi-gennemstrømning i kroppen, og hvordan skålenes toner kan bære og omkranse en person på en “sky af lyd” og skabe sindsro og centrering af både den fysiske krop og psyken.

Når jeg benytter syngeskålen i et psykoterapeutiske forløb, har de vist sig at være et særdeles kraftfuldt redskab til at forløse kropsligt bundne traumer og såringer. Jeg bruger også klangterapi til forebyggelse af belastningsskader, og ikke mindst ved, fysiske spændinger og mental stress. Allerede efter den første klangmassage oplever mange en følelse af dyb afspænding og sindsro – og mange oplever at de er kommet i kontakt med dybder i sig selv, som de ellers har haft meget svært ved at tilgå igennem psykologiske sessioner eller gammeldags samtaleterapi.

Alt er energi – klang og krop interaktion

På en blid måde er det muligt via forskellige klangaktiviteter at påvirke kroppen og dermed påvirke gamle traumer fastlåst i kroppen. Alt er energi. Sætningen “I begyndelsen var ordet” giver i den sammenhæng mening; ord udtalt giver lydvibrationer, som forplanter sig igennem rum og tid og påvirker vores sjæl og ånd. Jeg arbejder nu som klangterapeut med individer, par og grupper.
Det er med stor ydmyghed jeg benytter mig af dette terapeutiske værktøj og den virkning og de overtoner, som de “syngende” skåle og stemmegafler frembringer.
Prøv eventuelt en hel klangsession eller prøv at arbejde med en klangskål på en Nordlys klangworkshops og oplev, hvordan det virker i og på din krop og psyke.

Kvalitetssikring

Jeg er Nordlys uddannet, certificeret, løbende superviseret og tilknyttet deres behandlernetværk: Nordlys Forum RAB behandlernetværk.
Nordlys er Peter Hess’s repræsentant i Danmark og uddanner og certificerer klangmassører, klangterapeuter og klangpraktikere.
Nordlys - Peter Hess® Akademi Danmark er det eneste sted, hvor du kan få den internationalt certificerede Peter Hess® Klangmassageuddannelse, som i sit fulde omfang giver mulighed for videre studie på universitetsniveau i Berlin, Tyskland.
Jeg følger de anvisninger, som er afprøvet igennem årevis. De første tre sessioner af et klangterapeutisk forløb er designet ud fra Peter Hess klangmetoden. Herefter kan klangterapien være mere individuelt frit tilrettelagt og udført.

Nordlys Forum