Medafhængighed: forbandelse eller forvandling?

Medafhængighed: forbandelse eller forvandling?

Medafhængighedens forbandelse eller forvandling
- et terapeutisk kursusforløb over 3 mdr.

Ønsker du ny inspiration og praktiske værktøjer til bedre at kunne håndtere at være i et nært forhold med et menneske med en psykisk sygdom, misbrug og eller afhængighed – så er dette forløb noget for dig. "Kærlighed er det vigtigtigste, men kan ikke overvinde alt!"

♥ Du vil få mulighed for at være i et trygt rum, hvor erfaring, styrke og håb deles – og få input "udefra"
♥ Du vil lære mere om dig selv, afhængighed/medafhængighed, dets konsekvenser og effektiv håndtering af "medafhængighed"
♥ Du vil lære om Hjertedialog, konfliktnedtrappende kommunikation og grænsesætning
♥ Du vil lære om tålmodighed uden at det sker på bekostning af dig og dit liv
♥ Du vil lære om sund egenomsorg og hvordan du kan passe på dig selv
♥ Du vil lære om sammenhænge mellem psykisk sygdom, misbrug og afhængighed.

Generelt

Det er et terapeutisk forløb, som bygger videre på et udviklingsforløb fra oktober 2022, støttet økonomisk af Social- & Sundhedsudvalget, Viborg Kommune og iværksat af pårørende foreningen Frirum Viborg og Viborg Totalafholdsforening.
"Hjælp dig selv" - hvad enten du er fagperson eller “medafhængig”. Dette forløb henvendte sig ligeledes til pårørende til et menneske med en psykisk sygdom, misbrug og eller afhængighed, samt til fagpersoner.

Som medafhængig bliver denne hvirvlet ind i den psykisk syges behov, misbrugeren eller den afhængiges adfærd - og langsomt “mister denne sig selv” og tilsidesætter egne behov og værdier.

Udover påvirkningen af den enkelte medafhængiges liv giver det praktiske udfordringer- både individuelle-, behandlingsmæssige- og samfundsrelaterede. Region og kommune har stor fokus på psykisk sårbare borgere.
Pårørendeforeningen Frirum Viborg og Viborg Totalafholdsforening finansierer kursusforløbet, men vil i 2024 forsøge at opnå økonomisk støtte fra Viborg kommune.
Pårørendeforeningen Frirum ønsker at sætte fokus på det at være medafhængig. Forløbet er udviklet af og vil blive faciliteret af proceskonsulent, Reg. Psykoterapeut, socialpædagog og tidligere misbrugskonsulent Knud Thorbjørn Hansen.

Tid og rammer

10 fysiske mødeaftener, startende d. 18. januar 2024 kl. 19-21. Herefter finder møde sted hver anden torsdag fra kl. 19-21.

Sted

De Frivilliges Hus, Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg

Pris

Medlemmer af Pårørendeforeningen Frirum Viborg eller Viborg Totalafholdsforening betaler kun kr. 75,-/gang - eller kr. 500,- for hele forløbet, og alle andre betaler kr. 150,-/gang eller kr. 1.000,- for hele forløbet.
PS: Det koster kr. 150,-/år at være medlem af Pårørendeforeningen Viborg Frirum eller af Viborg Totalafholdsforening.

Deltagere i kursusforløbet vil ved behov og efter aftale, kunne opnå rabat til egenterapi ved Reg. Psykoterapeut Knud Thorbjørn Hansen.